ADVENT

Advent omfatter perioden mellem de sidste fire søndage før jul. Første søndag i advent indleder det nye kirkeår, og kirkens læsninger efter Alterbogen er indrettet sådan, at der begyndes med teksterne til denne søndag. Advent er et latinsk ord, som betyder ankomst. Oprindelig anvendtes ordet i verdslig sammenhæng om en konges eller fyrstes ankomst til en by. Men i kristendommen er begrebet overført på forventningen om Jesu fødsel og ankomst til verden. Kirkens tekster er i adventstiden koncentreret om forventningen og håbet om ham, der således skal komme. I adventstiden er den liturgiske farve i kirken den violette.