JUL

Julen er den kristne højtid for fejringen af Jesu fødsel. Siden 300-tallet har Jesu fødsel i den vestlige verden været fejret 25. december. Dermed skete et sammenfald med den tidlige midvinterfejring omkring vintersolhverv. Af de tre højtider - jul, påske og pinse - er julen den senest tilkomne fest, idet både påske og pinse blev fejret i den allertidligste kristne tid.
Julen forberedes af adventstiden med de fire søndage før jul og afsluttes med fejringen af helligtrekonger denne 6. januar. 
De juletraditioner, vi kender i dag, har deres oprindelse i 1800-tallet. Men det er først langt op i det 20. århundrede, at juleaften har fået den betydning, den i dag har - med bl.a. gudstjenester i kirken juleaften. 
Juledag er Kristi fødselsdag med fortællingen om fødslen i Betlehem som sin grundfortælling, mens anden juledag efter traditionen har en noget anden karakter som Sankt Stefans dag til minde om den første kristne martyr, der ifølge Apostlenes Gerninger blev stenet til døde for sin tro.