Vedtægter for muslimsk afdeling

VEDTÆGTER FOR DEN MUSLIMSKE AFDELING PÅ ULKEBØL KIRKEGÅRD

DEN MUSLIMSKE AFDELING

Tillæg til Vedtægter for Ulkebøl kirkegård

REGLER FOR DEN MUSLIMSKE GRAVPLADS

Den muslimske afdeling er en del af Ulkebøl Kirkegård og ejes af Ulkebøl Kirke og bestyres af Ulkebøl Sogns Menighedsråd.

Enhver der identificerer sig som muslim, uanset hvilken retning vedkommende tilhører, kan blive begravet i afdelingen.

Her kan erhverves grave i græs. Gravene er adskilt af en stenmarkering og fælles beplantninger, som gør området attraktivt.

Ceremonipladsen, med en granitplint til kisten, ligger i centrum af gravpladsen.

Drift og tilsyn:

  1. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte Graver under ansvar over for menighedsrådet i overensstemmelse med regulativ for Graverstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.
  1. Tilsyn med driften påhviler det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
  1. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.
  1. Disse vedtægter oversættes til Arabisk - i tilfælde af tvister eller fortolkninger, er det denne danske original som er rets gældende.

Gravsteder i græs til voksne/børn

  1. Der kan erhverves en eller flere gravpladser. Hvert voksent gravsted måler l,25 x 2,6 m.
  1. Gravfredstiden er 25 år (for børnegrave til børn under 5 år dog 15 år).
  1. Gravstederne vedligeholdes af personalet på Ulkebøl Kirkegård. Der skal indgås en pleje og vedligeholdelseskontrakt for min. 25 år med kirkegården (15 år for barnegravsted).
  1. Den flerårige pleje- og vedligeholdelseskontrakt dækker pleje og vedligeholdelsen af gravstedet og en andel af fællesarealet.
  1. Der udstedes gravstedsbrev til køberen.
  1. Gravstedet kan fornyes efter udløbet af fredningsperioden. Dette kan ske for min. 5 år og max. 50 år for en voksengrav (min. 5 år max. 25 år for en barnegrav).

Det er muligt at reservere et gravsted. Dette betinges af at den, der reserverer gravstedet betaler for vedligehold af det reserverede gravsted i minimum 5 år, som forlænges til hele reservationsperioden, hvis denne overstiger 5 år.

Reservationsperioden er i øvrigt vederlagsfri.

  1. Priserne for erhvervelse, fornyelse, gravkastning og vedligehold fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for Sønderborg Provsti.
  1. Anmeldelsen af begravelsen skal ske til Ulkebøl Kirkegårdskontor senest to hverdage før begravelsen.
  1. Afdøde skal lægges i kiste inden begravelsen og begraves i kiste.
  1. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Dog kan pårørende efter forudgående aftale medvirke til at dække kisten med jord.
  1. Begravelser på Gravpladsen kan normalt finde sted mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 14.00 og fredag og lørdag fra 9.00 til 12.00.

Begravelseshandlingens forløb skal aftales mellem den, der er ansvarlig for den, og Graveren eller dennes repræsentant.

  1. Der er adgang til vand ved indgangen til gravpladsen.

Gravstedets indretning

  1. Der må anbringes 1 monument/gravsten på gravstedet:

Max. størrelse: Højde: 80 cm, Bredde:40 cm, Dybde: 10 cm.

For barnegravsted: højde: 50 cm, bredde: 30 cm, dybde: 10 cm.

  1. Der er ingen krav til monumentets materiale.
  1. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk på gravstedet. Ulkebøl Kirkegård sørger for afmærkning af gravstedet. Etablering af hæk og plantning af blomster og buske er ikke tilladt. Ligesom det ikke er tilladt at dække gravstedet med grus eller granitskærver.
  1. Gravpladsen er struktureret af lineære hække, der indrammer rækker af gravfelter. I tilknytning til disse ryghække er et bed med bunddækkende stauder, hvor gravminder kan/skal placeres.
  1. Pynt og afskårne blomster skal anbringes i bedet med bunddækkende stauder, evt. foran monumentet og kun der.
  1. Der må ikke anbringes pynt på græsset. Evt. pynt, som er placeret på græsset, vil blive fjernet ved græsslåning.
  1. Der må ikke anbringes plastikblomster og anden udsmykning af plastik på gravstedet.
  1. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter eller konstruktioner.
  1. På gravpladsens sydøstlige felt, kan der efter aftale med menighedsrådet, etableres gravsteder, hvor udsmykningen kan variere alt efter traditioner.

Ulkebøl Menighedsråd, den ___ 12. februar 2021

Stine Ellesgård

______________________

Menighedsrådets formand

Godkendt af Sønderborg provstiudvalg, den ______26/1-2021_________