Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hvis du er en besøgende på Ulkebøl Kirkes hjemmeside, så gælder denne Privatlivspolitik for din brug af hjemmesiden eller en tilknyttet tjeneste, der er knyttet til denne hjemmeside, såsom nyhedsbreve og andre oplysninger, der stilles til rådighed for brugeren, undtagen som det udtrykkeligt er angivet nedenfor.

Hos Ulkebøl Kirke respekterer vi brugernes privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler om dig. Vores privatlivspolitik har til hensigt at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Denne privatlivspolitik gælder for Ulkebøl Kirke som dataansvarlig.

1. Definitioner

1.1. Persondata

Eventuelle oplysninger om en fysisk person, en juridisk person, en institution eller en forening, som kan identificeres, selv indirekte, ved henvisning til andre oplysninger, herunder et personligt identifikationsnummer.

1.2. Brugerdata

Oplysninger indsamlet automatisk af denne Applikation (eller tredjepartstjenester, der er tilknyttet denne Applikation), som kan omfatte: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges af de brugere, der bruger dette program, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunkt på anmodningen, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af den modtagne fil som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (succesfuldt, fejl osv.), oprindelseslandet, funktioner i browseren og operativsystemet udnyttet af brugeren, de forskellige tidspunkter pr. besøg (f.eks. tiden brugt på hver side i Applikationen) og detaljerne om stien, der fulgte i Applikationen med særlig henvisning til sidernes rækkefølge og andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

1.3. Bruger

Den person, der bruger denne Applikation, som skal falde sammen med datafeltet, til hvem personoplysningerne refererer. I denne Privatlivspolitik defineres brugeren som den enkelte, der besøger denne hjemmeside eller en tilknyttet tjeneste, der er forbundet med denne hjemmeside.

1.4. Dataemne

Den juridiske eller fysiske person til hvem Personoplysningerne refererer til.

1.5. Databehandler

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden organisation, sammenslutning eller organisation, som er godkendt af dataansvarlig, til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

1.6. Dataansvarlig (eller Ejer)

Dataansvarlig, medmindre andet er angivet, er Ejeren af denne Applikation.

1.7. Applikationen

Hardware- eller softwareværktøjet, hvorved brugerens personoplysninger indsamles. Ulkebøl Kirkes hjemmeside skal ifølge denne Privatlivspolitik forstås som en applikation.

1.8. Cookie

Et lille stykke data, der er gemt på brugerens enhed, med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

1.9. Juridisk information

Meddelelse til europæiske brugere: Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er udarbejdet med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i henhold til direktiv 2016/679 med hensyn til oplysninger, der skal tilvejebringes, når personoplysninger indsamles fra den registrerede og i henhold til bestemmelserne i direktiv 2002/58 / EF, som revideret ved direktiv 2009/136 / EF, om emner for cookies.

2. Ejer

Ulkebøl Sogns Menighedsråd, Kirkevej 11, 6400 Sønderborg

3. Typer af Data indsamlet som Dataansvarlig

Dette afsnit giver dig information om de persondata, som Ulkebøl Kirke indsamler som dataansvarlig.
Blandt de typer af Persondata, som Ulkebøl Kirke indsamler som dataansvarlig, selv eller gennem tredjepart:
Cookies, Brugerdata og E-mails.

Andre indsamlede Persondata kan beskrives i andre afsnit af denne Privatlivspolitik eller ved samtykkeerklæring og ved hjælp af en dedikeret forklaringstekst i sammenhæng med dataindsamlingen.

Persondata kan frit leveres af brugeren eller indsamles automatisk, når du bruger denne Applikation.

3.1. Metode og sted for behandling af data

3.1.1. Metode for databehandling

Vi indsamler offentligt tilgængelige data om kundeemner og kunder med det formål at informere om kampagner, der kan være af interesse for dem.

Dataansvarlig behandler Brugerdata korrekt og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret destruktion af dataene.

3.1.2. Opbevaring

Data opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at levere den service, som brugeren har anmodet om, eller angivet ved de formål, der er beskrevet i dette dokument, og brugeren kan altid anmode om, at Dataansvarlig suspenderer eller fjerner data.

Alle ubrugte, offentligt tilgængelige data slettes efter 14 måneder.

Det er altid muligt at blive slettet fra vores database. Kontakt os på kontor@ulkeboelkirke.dk, hvis du vil slettes fra vores database.

3.1.3. Brug af opsamlet Data

Oplysningerne om Brugeren indsamles for at give Applikationen mulighed for at levere sine tjenester, såvel som til følgende formål: Analyser, Kontakt til Brugeren, nyhedsbreve, tilmeldinger, betalinger m.v.

Vi kan også bruge din e-mailadresse til at sende dig meddelelser og oplysninger om andre produkter eller tjenester (herunder tredjepartstjenester), som du måske er interesseret i. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge instruktionerne i meddelelsen.

3.2. Yderligere oplysninger om indsamling af Persondata

Persondata er opsamlet i følgende services:

    • Google Analytics
    • Google G Suite
    • Håndtering af e-mailadresser og udsendelse af meddelelser

3.3. Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af Data

Applikationen understøtter ikke "Spor mig ikke" (inkognito) anmodninger.

3.3.1. Ændringer til Privatlivspolitik

Dataansvarlig forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre denne privatlivspolitik ved at underrette brugerne på denne hjemmeside.