Anvendelse af kapellet

Regler for anvendelse af kapellet ved Ulkebøl Kirke

 

Kapellet kan benyttes i følgende tilfælde:

1. Når kisten ønskes overført til kirken fra hjem eller sygehus og dette ikke sker i umiddelbar forbindelse med bisættelsen eller begravelsen. Kisten skal være mærket med navn i hovedenden.

2. Til en højtidelighed, hvis der ikke skal ske bisættelse eller begravelse fra kirken.

3. Til fremvisninger, pårørende kan få lov at sidde ved kisten der. Efter bisættelsen skal bedemanden sørge for, at kisten køres direkte til krematoriet. I de tilfælde, hvor kisten bliver stående i kirken og ikke bæres ud i forbindelse med bisættelsen, skal kisten afhentes og køres til krematoriet senest en time efter højtidelighedens afslutning. Kisten må ikke sættes tilbage i kapellet.

 

Menighedsråd et