Begravelse / Bisættelse

Kirkelig begravelse/bisættelse er afsked og forkyndelse af opstandelse, håb og trøst.

De nærmeste pårørende skal anmelde dødsfaldet til sognepræsten, kirkebogsfører/ begravelsesmyndighed i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Desuden skal de henvende sig til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen, for at aftale et tidspunkt for en samtale med henblik på at forberede begravelsen/bisættelsen og udvælge salmer.
Langt de fleste vælger at lade en bedemand ordne alle papirer og andre praktiske ting, herunder også den første kontakt til præsten for at aftale tid og sted for begravelsen. Men man er selvfølgelig velkommen til selv at tage kontakt til præsten, samt selv ordne papirer og det praktiske.

Organisten spiller musik ved begyndelse og afslutning af begravelsen/bisættelsen (kaldet præ- og postludium), samt til de salmer, der er valgt. Organisten er ikke forpligtet til at efterkomme særlige musikønsker.

Udvælgelse af gravsted på kirkegården aftales med Kirkegårdskontoret.

    • Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirken.dk - klik her.
    • Læs også om "Sorg og Tab" på Folkekirken.dk - klik her.