Altertavlen

Ulkebøl kirkes fornemste klenodie er den nederlandske Maria-altertavle fra begyndelsen af 1500-tallet.
Ulkebøltavlen har malerier og relieffer af høj kvalitet fra et værksted i Antwerpen. Flere steder på skab og figurer findes de indbrændte kvalitetsstempler, som anvendtes af maler- og billedhuggerlav i Antwerpen.
Der findes i Danmark fem helt eller delvist bevarede Antwerpentavler, hvoraf de største befinder sig i Roskilde Domkirke og Viborg. Ulkebøltavlen er en af de mindre, men til gengæld den eneste med mere end ét par fløje.

Altertavlen 1. stand

Altertavlen 1. stand
1. stand benyttes fra juledag til fastelavns søndag og igen fra påskedag til kirkeårets slutning.
Reliefferne i tavlens 1. stand har jomfru Maria som hovedmotiv.
Midterfeltet viser kongernes tilbedelse, herover Marias himmelkroning.
Venstre sidefløj viser øverst den hellige familie, Anna selvtredje, og herunder Katharinas martyrium.
I højre fløj ses øverst Marias død, herunder Gregors messes.
Topskabene har statuetter af Barbara og Katharina.

Altertavlen 2. stand

Altertavlen 2. stand
2. stand benyttes i fastetiden frem til påskedag.
Malerierne på altertavlens 2. stand forestiller fra venstre mod højre: Antonius af Padua, der er den mest kendt discipel af Frans af Assisi, billedet er et af de meget få fremstillinger, der er af ham i Danmark;
Maria med barnet;
Katharina, der træder kejseren under fode;
samt Frans af Assisi, der modtager stigmata (sårmærker) fra den korsfæstede Kristus.
Øverst ses Johannes Døberen og Nicolaus.

Altertavlen 3. stand

Altertavlen 3. stand
3. stand benyttes fra 1. søndag i advent til og med juleaften og igen på Mariæ bebudelsesdag.
Ærkeenglen Gabriel er lige kommet ind ad døren, vingerne er højt hævede, og klædedragten er endnu ikke faldet på plads.
Vindstødet har påvirket lyset på Marias læsepult, så flammen er ved at gå ud og vægen oser.
Maria vender sig halvt om mod englen og indtager en ydmyg, lidt tøvende kropsholdning. Hun gør en håndbevægelse for lydhørhed og accept, idet englen løfte hånden til velsignelse.