ALLEHELGEN

Alle helgens dag er første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt man helligdagen, men nu som en generel mindedag for de afdøde. I de seneste år har alle helgens dag fået fornyet aktualitet i folkekirken med særlige gudstjenester for familier, der har mistet.