Ulkebøl kirkes "OnsdagsCafé"
- et sted hvor sognets kvinder mødes!  Kom og vær med!!!

Hvis ikke andet er anført, finder møderne sted i Degnegården, Kirkevej 11, Ulkebøl kl. 10:00-12:00.

Kontaktperson: Margit Otten, mobil 3030 1742, mail: Margitotten22@gmail.com

   Onsdags café