Gravstedstakster

Kirkegårdstakster 2024

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første fredningsperiode for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 25 år for et kistegravsted.

For medlemmer af folkekirken gives et tilskud til erhvervelsen jf. nedenfor. Fornyelse kan efter fredningstidens udløb ske på et åremål, dog min. 5 år.

Nedennævnte ydelser er momsfrie.

 

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse

 

Første fredningsperiode

Tilskud til medlemmer af folkekirken

Pr. år efterfølgende

1 kistegravplads

13.150,89 kr.

13.150,86kr.

147,21 kr.

2 kistegravpladser

25.072,99 kr.

25.072,99 kr.

288,49 kr.

3 kistegravpladser

35.520,56 kr.

35.520,56 kr.

435,71 kr.

4 kistegravpladser

44.736,97 kr.

44.736,97 kr.

576,99 kr.

Børnegravplads

5.900,50 kr.

5.900,50 kr.

109,21 kr.

Urnegrav 2 pladser

5.900,50 kr.

5.900,50 kr.

209,21 kr.

Urneplads i fællesgrav

2.949,07 kr.

2.949,07 kr.

 

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse

Omkostninger ved bisættelse/begravelse:

Nedennævnte ydelser er momsfrie.

 

Pris

Tilskud til medlemmer af folkekirken

Begravelse – voksengrav

4.916,29 kr.

4.916,29 kr.

Dobbelt dybde

7.375,03 kr.

7.375,03 kr.

Begravelse – barnegrav

1.228,79 kr.

1.228,79 kr.

Urnenedsættelse

   922,48 kr.

922,48 kr.

Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid  1.228,79 kr. 

Pris

Tilskud til medlemmer af folkekirken


Obligatorisk vedligeholdelse:

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som omfatter gravstedets fredningsperiode.

 

Pris pr. år inkl. moms

Kisteplads fællesgrav392,99 kr.

Urne i plæne (fællesgrav)

363,28 kr.

Kiste i plæne med plade

441,66 kr.

Kiste i plæne med plade 2 pladser

796,62 kr.

Urne i plæne eller bunddække med plade

799,01 kr.

Pris pr. år inkl. moms

 

 

Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning:

Betales af alle gravstedsindehavere, uanset om man vælger selv at vedligeholde gravstedet. Betales for hele fredningsperioden ved erhvervelse eller forlængelse af gravstedsretten.

 

Pris pr. år inkl. moms

Hækklipning og –vedligehold 1 kistegravplads

135,34 kr.

Hækklipning og –vedligehold 2 kistegravpladser

162,67 kr.

Hækklipning og –vedligehold pr. ekstra kisteplads

24,95 kr.

Hækklipning og –vedligehold barnegravplads

135,34 kr.

Hækklipning og –vedligehold af hæk og øvrig indramning urnegrav

36,82 kr.

Pris pr. år inkl. moms

Vedligeholdelse af gravsteder:

Det er bortset fra de obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet, kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt legataftale).

Nedennævnte ydelser er inkl. moms.

 

Antal kistepladser

Urnegrav

Børnegrav

 

1

2

3

4

Vedligeholdelse

822,74 kr.

1.094,62 kr.

1.353,43 kr.

1.561,20 kr.

   663,65 kr.

   663,65 kr.

Forårsblomster

14,23 kr. pr. stk.

Sommerblomster

15,45 kr. pr. stk.

Lille partiel grandækning

(mindre end 25 % af gravstedet) samt en  lille dekoration pr. gravminde

 1. gravminde  331,23 kr.
 2. gravminder 678,52 kr.

 

Partiel grandækning

(mindre end 50 % af gravstedet) samt en lille dekoration pr. gravminde

467,75 kr.

626,86 kr.

762,20 kr.

897,54 kr.

369,24 kr.

369,24 kr.

Hel grandækning

(mere end 50 % af gravstedet) samt en lille dekoration pr. gravminde

700,46 kr.

940,26 kr.

1.143,33 kr.

1.345,13 kr.

 

 

Antal kistepladser

Urnegrav

Børnegrav

Andre ydelser:

  • Ydelser, som ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale
  • Retablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsindehaver

Timeløn:

For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 450,- kr. inkl. moms.

Tegning af legataftale:

Der kan tegnes en flerårig aftale (min. 5 år) for vedligeholdelse, grandækning m.v. af gravsteder. Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).

Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:

  • Almindelig renholdelse af gravstedet
  • Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter
  • Opretning efter jordsætning
  • Supplerende pålægning af grus
  • Rensning for alger og opretning af gravminder
  • Vedligeholdelse af stenkanter inde på gravstedet