Døbefont

Døbef

Døbefonten fra 1200-tallet, er en senromansk granitfont

onten udgør sammen med korbuekrucifikset kirkens ældste inventar. Døbefonten fra 1200-tallet, er en senromansk granitfont. Udhugget med arkader på fontens sider og mandshoveder i tre af fodens hjørner. Arkader på en døbefont er symbol på dåben som indgang til Guds rige.

I 1850, da fonten havde stået i kirken i seks århundreder, blev den af sognet vurderet som "utidssvarende", og en ny, ret spinkel træfont blev anskaffet som afløser. Stenfonten blev solgt til Bosagergård, hvor den gjorde skiftevis nytte som blomsterkumme og hestevandingstrug.
I 1930 blev fonten givet tilbage til kirken og atter taget i brug. Bosagergårds bestyrer, hr. Karberg, fik "en Godtgørelse for Afsavn af 200 kr." (Kirkens synsprotokol).

Stort ønske opfyl

Ved gudstjenesten Pinsedag, søndag den 23. maj 2010, fik Ulkebøl kirke et stort ønske opfyldt – kirken kunne tage et nyt Dåbsfad og –kande i brug

dt

Ved gudstjenesten Pinsedag, søndag den 23. maj 2010, fik Ulkebøl kirke et stort ønske opfyldt – kirken kunne tage et nyt Dåbsfad og –kande i brug.
Menighedsrådet have indkøbt dette flotte stykke kunsthåndværk fremstillet af Guldsmed Søren Weidemeyer, Århus. Søren Weidemeyer er kendt for fremstilling af Kirkesølv i meget høj håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet, og har også leveret flere ting til kongehuset.

Det var Kirkeværge Sanne Detlefsen og formand for menighedsrådet Frede Mørch Pedersen, som på menighedsrådets vegne overgav Dåbsfadet og –kande til kirken. Biskop Niels Henrik Arendt tog på kirkens vegne imod.
Dåbsfadet er fremstillet i Sterling Sølv med et cirkelkors som et forgyldt relief. Sølvoverfladen fremstår med en fladhamret overflade. Det samme gælder for kanden.

Indvielse / ibrugtagning af nyt kirkesølv er ikke noget som sker hver dag, normalt er levetiden for kirkesølv flere hundrede år. Desværre var kirkens hidtidige dåbsfad fremstillet i tin, som har en meget kort levetid, og Ulkebøl kirkes tin dåbsfad var nu i så dårlig stand at det ikke mere kunne repareres.