Valg af gravsted

Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes en række beslutninger, som rækker mange år frem, herunder valg af begravelsesform – jordbegravelse eller bisættelse og valg af gravstedsform. Det er vigtigt at få valgt det rigtige gravsted – det sted som passer i størrelse, udtryksform, med hensyn til fremtidig pasning, økonomi m.m.

Ulkebøl kirkegård tilbyder en række forskellige gravstedsformer, hver især med sit præg og sin udformning. På denne side beskrives de enkelte gravstedsformer, og samtidigt gives der svar på en række spørgsmål om ”fordele og ulemper” ved de enkelte gravstedsformer.

Det er Ulkebøl Menighedsråds ønske, at vi med denne side kan gøre det lidt nemmere og mere overskueligt, når valget af den rigtige gravstedsform og det rigtige gravsted skal træffes.

Valg af gravstedsform og gravsted sker altid på kirkegårdskontoret, hvor kirkegårdslederen vil være i stand til at råde og vejlede.

Det traditionelle kistegravsted

Det traditionelle kistegravsted

er den gravstedsform, som giver gravstedsejeren størst mulighed for at sætte sit individuelle præg på anlægget.

Gravstedet er hækindrammet og har plads til en eller flere kister—urner kan også nedsættes på kistegravpladser. Gravstederne findes på både den gamle og den nye del af Ulkebøl kirkegård.

Der er meget vide rammer for valg af gravminde—materiale, størrelse, form og inskription, dog henvises der til kirkegårdens vedtægter § 16.

Gravstedet kan anlægges med bede og planter efter gravstedsejers ønske og i henhold til kirkegårdens vedtægter § 15.

Ansvar for vedligeholdelse af gravstedet påhviler gravstedsejeren, dog betales der for obligatorisk hækklipning og hækvedligehol

Det traditionelle urnegravsted

Det traditionelle urnegravsted

er det lille gravsted med mulighed for at sætte sit personlige præg på anlægget.

Gravsted –min. 1x1m. - indrammet med hæk og granit og med plads til 2 urner. Gravsted kan vælges på Ulkebøl nye kirkegård.

Der må kun opstilles skråtstillede natursten størrelse max. 40x50 cm

Gravstedet kan anlægges med bed og beplantning efter gravstedsejers ønske og i henhold til kirkegårdens vedtægter § 15 – ingen planter må dog blive højere end 60 cm.

Ansvar for vedligeholdelse af gravstedet påhviler gravstedsejeren, dog betales der for obligatorisk hækklipning og hækvedligeholdelse

Fællesplæne med plade

Fællesplæne med plade

er de områder på kirkegårdene, som giver mulighed for et gravsted med en mindeplade, men uden eget ansvar for vedligeholdelse. Gravstederne er udlagt i græs med mulighed for at nedsætte kister og urner.

I vækstperioden (15. april—15. november) skal udsmykningen ved gravmindet begrænse sig til buketter af hensyn til græsslåningen. Uden for vækstperioden kan kranse, puder og afskårne blomster placeres på mindepladen.

Gravstedsejeren betaler kirkegården for vedligeholdelse af gravstedet samt vedligeholdelse af fællesarealet.

Fællesplæne

Fællesplæne

er en mulighed for personer, som ikke ønsker sig et synligt minde og ikke ønsker at pålægge efterlevende forpligtelsen til at vedligeholde et gravsted. Fællesplænen ligger på den nye del af kirkegården. Gravstedets placering markeres ikke i plænen

Blomster og buketter lægges ved den fælles mindesten.

Kirkegården varetager al vedligeholdelse af ”Fællesplænen” mod en obligatorisk engangsydelse.

Den muslimske afdeling

Den muslimske afdeling

er en del af Ulkebøl Kirkegård og ejes af Ulkebøl Kirke og bestyres af Ulkebøl Sogns Menighedsråd.

Enhver der identificerer sig som muslim, uanset hvilken  retning vedkommende  tilhører,  kan blive begravet  i afdelingen.

Her kan erhverves grave i græs. Gravene er adskilt af en stenmarkering og fælles beplantninger, som gør området attraktivt.

· Gravfredstiden  er 25  år (for børnegrave til børn under 5 år dog  15 år) som iøvrigt gælder for hele Ulkebøl Kirkegård.