Konfirmandindskrivning

Blanketten skal udfyldes med begge forældres underskrift, såfremt der er fælles forældremyndighed.

Den kan afleveres ved at sendes på mail til en af præsterne

eller afleveres i postkassen Kirkevej 11 ved Degnegården.