Krucifiksgruppe

Krucifiksgruppe, tidlig gotisk fra omkring 1250, kun et halvt hundrede år yngre end kirkens ældste dele. Træskulptur i gotik kom tidligt til Danmark, og i vore landsbykirker har vi bevaret et stort antal krucifikser fra denne periode. Stilen er fransk påvirket, karakteristisk ved de slanke sidefigurer og den følsomme fremstilling af Kristus med et mildt, lidende udtryk.

Krucifiksgruppe, tidlig gotisk fra omkring 1250, kun et halvt hundrede år yngre end kirkens ældste dele.

Sidefigurerne er Maria og Johannes, de to, der stod Frelseren nærmest. Johannes ses som skægløs yngling - ofte lidt feminin som her. Blomster-knopperne er symbol på korset som livets træ. Tornekronen mangler.
Gruppen blev - formentlig ved kirkens ombygning i 1787 - forvist til tårnets pulterkammer og hundrede år senere fundet frem igen af professor Richard Haupt fra Kiel, der fik den restaureret og nystafferet i Berlin. Nyskårne evangelistsymboler blev tilføjet og gruppen placeret i koret direkte oven på den nyrestaurerede altertavle. I 1964 flyttedes gruppen endelig til sin nuværende plads ved kirkens sydvæg.